top of page
  • Занятия с преподавател два пъти седмично в група - 3 месеца
    65 часа
    390 български лева
bottom of page